all new D MAX 4D.ตู้หลังเบาะ ระบบSPLจากจ.น่าน

            ระบบฟังมันส์ ระบบSPL ที่ใช้ฟังภายในรถได้ไพเราะและใช้ฟัง ดัง มันส์ นอกรถระยะไกล….ได้ถึงใจ……พร้อมแสง สี เร้าใจ…

….รูปแบบการติดตั้งที่เฉียบหรู..ช่วยสร้างบรรยากาศในการฟังเพลงให้เร้าใจยิ่งขึ้น…