CITY ตู้ใต้เบาะระบบฟังมันส์ SPL จากจ.ลพบุรี

    ระบบฟังมันส์ ระบบSPL ที่ใช้ฟังภายในรถได้ไพเราะและใช้ฟัง ดัง มันส์ นอกรถระยะไกล….ได้ถึงใจ..     ….พร้อมแสง สี เร้าใจ…
….รูปแบบการติดตั้งที่เฉียบหรู..ช่วยสร้างบรรยากาศในการฟังเพลงให้เร้าใจยิ่งขึ้น…