SUZUKI SWIFT ตู้เข้ามุม ระบบSQ PLUS จากจ.ชลบุรี

    ระบบ SQ PLUS ที่ใช้ฟังภายในรถได้ไพเราะ สมจริง ฟังสบาย ผ่อนคลายภายในรถ…และยังสามารถใช้ฟังสนุกๆ
ชัดเจน ไพเราะ รอบรถได้อีกด้วย…..

กับรูปแบบการติดตั้งที่เรียบง่าย ไม่ต้องดัดแปลงสภาพรถ…