TRITON 4D.ระบบเตรียมความพร้อมจาก.ท่าพระ

…ระบบเตรียมความพร้อมSPLกับการฟังนอกรถระยะไกล โดยติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรอการขยายระบบในอนาคต
ให้พอดีกับงบประมาณในเบื้องต้น แบบสบายๆ…