Author Archives: noom

swift

SUZUKI SWIFT ตู้เข้ามุม ระบบSQ PLUS จากจ.ชลบุรี

    ระบบ SQ PLUS ที่ใช้ฟังภายในรถได้ไพเราะ สมจริง ฟังสบาย ผ่อนคลายภายในรถ…และยังสามารถใช้ฟังสนุกๆ
ชัดเจน ไพเราะ รอบรถได้อีกด้วย…..

กับรูปแบบการติดตั้งที่เรียบง่าย ไม่ต้องดัดแปลงสภาพรถ…


jazz

HONDA JAZZ ระบบSQ PLUS กับJBLสุดหรู

…ที่สุดของความคุ้มค่า กับคุณภาพเสียงและระดับความดัง..มาตรฐานสากล
…..กับอุปกรณ์และเทคนิคการติดตั้งชั้นดี……..
……..มิติและเวทีเสียงที่สมจริง สไตล์รุ่งเรือง อิเลคทรอนิกส์ …………


cedia

CEDIA ตู้อคิลิคระบบSPL ฟังมันส์ระยะไกลจาก.แปดริ้ว

…ที่สุดของความคุ้มค่า
กับคุณภาพเสียงและระดับความดัง..มาตรฐานสากลกับอุปกรณ์และเทคนิคการติดตั้งชั้นดี…
…ตู้สูตรสลอตพอร์ทท้ายรถ ….ฟังมันส์ ดังไพเราะ….
….และยังคงใช้งานยางอะไหล่ได้เหมือนเดิมๆ….


isuzu

all new dmax 4d.ตู้แทนเบาะระบบฟังมันส์SPLจากจ.นครปฐม

     ระบบฟังมันส์ ระบบSPL ที่ใช้ฟังภายในรถได้ไพเราะและใช้ฟัง ดัง มันส์ นอกรถระยะไกล….ได้ถึงใจ..
….พร้อมแสง สี เร้าใจ…
….รูปแบบการติดตั้งที่เฉียบหรู..ช่วยสร้างบรรยากาศในการฟังเพลงให้เร้าใจยิ่งขึ้น…


civic

CIVIC FB ระบบSQ PLUS จากอ.ปากช่อง

ระบบ SQ PLUS ที่ใช้ฟังภายในรถได้ไพเราะ สมจริง ฟังสบาย ผ่อนคลายภายในรถ…และยังสามารถใช้ฟังสนุกๆ ชัดเจน ไพเราะ รอบรถได้อีกด้วย…..


altis

รายงานสด ALTISระบบSQ PLUS สุดหรูกับJBL ON TOUR จากจ.พระนครศรีอยุธยา งานตู้งานซาวด์ เริ่มประกอบแล้ว -งานวายริ่ง คืบหน้ากว่า90% -กล้องมองหลัง ติดตั้งเรียบร้อย -sensor ช่วยถอย เรียบร้อยแล้ว -งานแดมป์ยังต้องเก็บงานอีกหน่อย

ระบบ SQ PLUS ที่ใช้ฟังภายในรถได้ไพเราะ สมจริง ฟังสบาย ผ่อนคลายภายในรถ…และยังสามารถใช้ฟังสนุกๆ
ชัดเจน ไพเราะ รอบรถได้อีกด้วย…..กับรูปแบบงานติดตั้งสุดหรู เร้าใจ ….

city

CITY ตู้ใต้เบาะระบบฟังมันส์ SPL จากจ.ลพบุรี

    ระบบฟังมันส์ ระบบSPL ที่ใช้ฟังภายในรถได้ไพเราะและใช้ฟัง ดัง มันส์ นอกรถระยะไกล….ได้ถึงใจ..     ….พร้อมแสง สี เร้าใจ…
….รูปแบบการติดตั้งที่เฉียบหรู..ช่วยสร้างบรรยากาศในการฟังเพลงให้เร้าใจยิ่งขึ้น…